Результат пошуку для «другий клас»

Другий клас

Ґ.1 Повторюємо додавання в межах 10
Е.13 Додавання трьох чисел
М.6 Визначаємо масу
Є.11 Рівні вирази за значенням до 100
С.2 Яка із частин найбільша
А.11 Лічба чисел через декілька до 1000
Б.5 Задачі на порівняння
М.7 Одиниці вимірювання маси
Г.1 Повторюємо послідовність
Г.2 Обернена послідовність
Г.3 Продовження послідовності
Г.4 Доповнюємо послідовність
Г.8 Зростання послідовності
Г.9 Послідовність фігур (геометричне судоку)
В.3 Складаємо зі слів число до 100
В.4 Складаємо зі слів число до 1000
Г.5 Відтворення послідовності за кодом
Г.6 Відтворення послідовності за розміром
А.1 Лічба чисел групами
А.5 Парні і непарні числа
А.6 Зайві числа (парні/непарні)
А.2 Лічба чисел за числовим променем до 100
А.9 Пропущене число
Ї.1 Оцінка кількості фігур
В.5 Порядкові числа
А.3 Сусідні числа
Г.7 Числова послідовність
А.10 Лічба чисел через декілька до 100
А.4 Парна і непарна кількість
Б.1 Порівняння чисел до 100
Б.2 Порівняння чисел до 1000
Б.3 Більші або менші числа
Б.4 Порядок чисел
Б.6 Аналіз числових данних
А.7 Пропущене число в таблиці
А.12 Магічний квадрат
А.8 Лічба чисел за числовим променем до 1000
Е.2 Додавання круглих чисел у межах 100
Е.3 Додавання двоцифрового та одноцифрового числа
Е.4 Додавання двоцифрового та одноцифрового числа в стовпчик
Е.5 Додавання двоцифрових чисел без переход через розряд
Е.6 Додавання двоцифрових чисел
Е.7 Додавання двоцифрових чисел в стовпчик
Е.8 Додавання за картинками в межах 100
Е.9 Приклад, який відповідає даному числу
Е.10 Задачі на додавання до 100
Е.11 Якого числа не вистачає?
И.1 Перестановка доданків
И.2 Подібні вирази на віднімання
И.4 Як називається число у виразі?
Є.1 Віднімання круглих чисел до 100
Є.2 Віднімання двоцифрового та одноцифрового числа
Е.12 Рівні вирази за значенням з двоцифровими числами
Є.3 Віднімання двоцифрового та одноцифрового числа у стовпчик
Є.4 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд
Є.6 Віднімання двоцифрових чисел
Ґ.13 Рівні вирази за значенням
Є.5 Віднімання двоцифрових чисел у стовпчик
Є.12 Віднімання трьох чисел
В.1 Складаємо число
Д.1 Віднімання за картинками
Д.4 Віднімання з однаковими числами
Д.5 Віднімання у стовпчик
Д.6 Віднімання за схемою
Д.7 Записуємо приклад за малюнком
Д.8 Віднімання з нулем
Д.9 Задачі на віднімання
Д.10 Рівні вирази за значенням на віднімання
Д.11 Віднімання більше ніж 2 чисел
И.3 Склад числа
И.6 Додавання і віднімання на основі складу чисел
Й.1 Номінал копійок
Й.2 Лічба копійок до 1 гривні
К.1 Аналоговий годинник
Є.7 Віднімання за картинками
Л.1 Стовпчасті вертикальні графіки
Л.2 Стовпчасті горизонтальні графіки
Є.8 Приклад, що відповідає даному числу
Є.9 Задачі на віднімання до 100
Л.3 Кругові діаграми
Л.4 Відтворення вертикальних графіків за даними
К.7 Діаграми Венна
Л.8 Лічба фігур за діаграмами Венна
Ґ.10 Додавання з нулем
Л.6 Робота з графіком
Є.10 Зрівнюємо приклади
Ґ.7 Додавання за схемою
Ґ.12 Доповнення виразу
Ґ.5 Додавання однакових чисел
Ґ.14 Додавання більше 2 чисел
Ґ.11 Задачі на додавання одноцифрового числа
Л.5 Відтворення горизонтальних графіків за даними
Л.9 Діаграми Венна в житті
У.1 Множення за малюнком
Є.13 Віднімання за прикладом
Ґ.4 Записуємо вирази числами
Ґ.15 Знаходимо приклади за картинками
У.2 Таблиця множення на 2,3,4
У.3 Таблиця множення на 5
У.4 Таблиця множення на 6,7,8,9
П.1 Знаходження периметра за малюнком
П.2 Задачі на периметр
У.5 Таблиця множення на 10
П.3 Поняття площі
П.4 Відновлення площі
Л.10 Знаходження потрібного графіка
Н.1 Назви фігур
У.6 Задачі на множення
Й.3 Лічба копійок до 5 гривень
У.7 Якого числа не вистачає?
Ф.1 Таблиця ділення на 5
Н.2 Однакові фігури за формою
Н.3 Порівняння фігур за сторонами
Н.4 Основні фігури геометрії
Ж.1 Додавання круглих чисел
Ж.2 Додавання у стовпчик трицифрових чисел
Ж.3 Таблиця додавання трицифрових чисел
Ж.4 Задачі на додавання трицифрових чисел
Ж.5 Вписуємо пропущенний доданок
Ж.6 Рівні вирази за значенням до 1000
З.2 Віднімання у стовпчик трицифрових чисел
З.1 Віднімання круглих чисел
З.3 Таблиця віднімання трицифрових чисел
З.4 Задачі на віднімання трицифрових чисел
З.5 Вписуємо пропущені числа у виразі
З.6 Рівні вирази за значенням до 1000 на різницю
Ф.3 Ділення за малюнком
Ґ.16 Складаємо приклад за картинками
Ґ.9 Таблиця додавання чисел
Ф.2 Таблиця ділення на 10
Р.1 Логічні завдання
Р.4 Розшифруй вираз в стовпчик
С.1 Поняття про дріб
С.3 Половина, третина, чверть
Й.6 Додавання та віднімання копійок
Й.7 Задачі з копійками
Т.1 Гра "Кубики"
Т.2 Гра "Лотерея"
Т.3 Вирогідні і неможливі події
Н.5 Робота з кутами
Н.6 Переміщення та обертання фігур
Н.7 Симетрія
Н.8 Фігури в житті
О.2 Знаходження потрібної фігури
О.3 Кількість вершин або ребер
О.4 Порівняння за вершинами або ребрами
О.1 Назви об'ємних фігур
О.5 Зайва фігура
О.6 Об'ємні фігури у житті
С.4 Частини фігури
С.5 Звичайний дріб
У.8 Застосування множення в житті
С.6 Частини кількості
С.8 Дроби в житті
Р.3 Розшифруй вираз
Р.2 Скільки фігурок приховано?
С.7 Порівняння дробів
Й.9 Лічба гривень
Й.10 Порівняння гривень
Й.11 Задачі з лічбою гривень
Й.12 Купівля за гривні
Т.4 Задачі на ймовірність
М.1 Порівняння висоти
М.3 Розташування за висотою
М.4 Одиниці вимірювання довжини
М.5 Одиниці вимірювання рідини
М.8 Зрівняння ваги
М.9 Робота за термометром
М.10 Вимірювання довжини
М.11 Прилади вимірювання
К.10 Робота з календарем
К.11 Задачі на час
Р.6 Гра "Шахи"
Р.9 Гра "З'єднай"
Р.8 Математичні ребуси
В.2 Яке число перед або після
В.6 Римські числа ( І,ІІ,ІІІ,V,X,L)
А.13 Парність чисел на числовому промені
А.14 Задачі на лічбу
У.13 Табличні дані
В.7 Утворення римського числа
В.8 Запис порядкових чисел
Ґ.17 Додавання за правилом
І.1 Розряди десятків та одиниць
І.3 Розряд числа до тисяч
І.4 Запис числа за розрядами
І.5 Число за його розрядом
І.6 Перетворення розрядів до 100
І.8 Запис числа за сумою розрядів
І.9 Сума розрядів числа
Д.12 Відновлюємо приклад
Е.14 Додавання у стовпчик 3 чисел
Е.15 Доповни стовчик
Е.16 Задачі на додавання трьох чисел
Є.16 Задачі на віднімання трьох чисел
И.7 Знайди закономірність
Г.10 Відновлюємо таблицю
Й.13 Решта
Й.14 Доповнюємо суму копійок
Й.15 Чи вистачить грошей?
К.13 Коли це сталося?
К.15 Скільки днів в місяці?
Л.11 Графіки в житті
М.2 На скільки довший?
Ф.4 Таблиця ділення до 5
Ф.5 Ділення до 10
Ж.7 Додавання за правилом до 1000
З.7 Віднімання за правилом до 1000
Є.15 Віднімання у стовпчик 3 чисел
Є.15 Доповнюємо стовпчик на віднімання
І.7 Перетворення розрядів до 1000
У.9 Швидке множення на 2
У.10 Швидке множення на 3
У.11 Швидке множення на 4
У.12 Перевірка множення до 5
Н.10 Вид фігур
Ф.6 Перевірка ділення множенням
С.10 Відповідність дробів
К.16 Початок/кінець сезону
Н.9 Утворення фігур
І.2 Роряд числа сотень, десятків та одиниць
Ґ.2 Додавання за картинками
Ґ.8 Записуємо приклад за картинками
Д.2 Які два числа в різниці утворюють дане
Д.3 Відповідність малюнка та приклада
Д.13 Віднімання за правилом
Н.12 Складові кола